Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
3 de 7
Agricultura i alimentació

3.3. Degradació dels sòls: compactació i segellament superficial

 
Hi ha altres processos que comporten una limitació de la capacitat productiva dels sòls agrícoles. La Unió Europea (UE) reconeix fins a cinc tipus de processos de degradació dels sòls, alguns dels quals s’han desenvolupat en els apartats anteriors.
 
La compactació del sòl, tot i que es pot observar de manera natural als sòls superficials sobre roca dura o sobre horitzons edàfics compactats i endurits, és un procés associat a la utilització de maquinària agrícola de manera inadequada o en condicions inadequades. La compactació també és molt freqüent en sòls de zones urbanes, parcs, etc.
 
La circulació de maquinària pesada sobre els sòls durant els treballs habituals (llaurada, sembra, adobatge, collita, etc.) provoca la compactació d’una part del perfil del sòl. També la circulació d’animals en condicions de sòl humit pot provocar-la. Els sòls agrícoles dels països desenvolupats presenten en major o menor mesura problemes de compactació. A la UE, es registren més de 60 milions de ha afectades en major o menor mesura.

Un sòl compactat presenta un horitzó compactat (‘pan’ en anglès), com a resultat de la pressió dels pneumàtics que circulen directament sobre el sòl (amb més eficiència si està humit). Es desenvolupa per sota de la capa llaurada.

El resultat és una capa compactada, menys permeable a l’aigua, a l’intercanvi de gasos i al pas de les arrels. La presència d’aquesta capa redueix de manera significativa el volum de sòl explorable per a les arrels (volum d’aigua útil i disponibilitat de nutrients).

Les labors habituals eliminen la compactació de l’horitzó llaurat, però no la de la part inferior del perfil. Amb la repetició anual de les feines de conreu es produeix un efecte acumulatiu, cosa que agreuja els problemes de resistència mecànica al pas de les arrels, d’acumulació d’aigua en superfície i, eventualment, d’erosió, anòxia i, en general, densificació de la terra.

Un problema relacionat amb la compactació és l’encrostament superficial que afecta sobretot les fases inicials d’implantació de la vegetació. També genera problemes d’erosió en reduir-se la taxa d’infiltració.