Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
5 de 7
Agricultura i alimentació

3.5. Pèrdua de superfície cultivada (canvi a usos no agrícoles)

 
L’agricultura es practica en un 30 % de la superfície terrestre, un 70 % de la qual es dedica a pastures permanents i la resta (menys d’un 10 % del total) correspon a terres cultivades, un 90 % de les quals són cultius anuals.
 
 
Antigament l’augment de la producció agrària es va aconseguir gràcies a un augment de la superfície de cultiu, però actualment el romanent de terres amb potencial agrícola que no es cultiven és limitat.
 
A més, la superfície agrícola disminueix pels canvis que, sobretot en determinades zones, es fan cap a usos industrials, d’infraestructures, urbans, etc.