Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
6 de 7
Agricultura i alimentació

3.6. Pèrdua de diversitat genètica


Des dels orígens de l’agricultura, milers de varietats diferents (i genèticament distintes) dels principals cultius alimentaris aparegueren gràcies a la selecció acurada i a la millora dels agricultors. La diversitat proporciona un element de protecció importantíssim al sistema de cultiu i contribueix a l’aclimatació als diferents ambients i a les necessitats humanes.
 
 
    tomaquets
 

 Figura 6. Una mostra de la diversitat de varietats de tomàquets. Font: Planetalationamerica.com

 
Actualment, la major part de l’esmentada
diversitat s’ha perdut. Moltes varietats úniques han desaparegut o estan en vies d’extinció. Segons estimacions de la FAO, el 75 % de la diversitat dels cultius es va perdre durant el segle XX. El terme ‘erosió genètica’ es refereix a la pèrdua d’aquesta diversitat genètica intrapoblació o interpoblació de les mateixes espècies.

La principal raó de l’erosió genètica és la substitució de les varietats tradicionals per varietats comercials uniformes, molt més productives (revolució verda). L’ús extens d’aquestes varietats més productives pot tenir conseqüències que ni interessen gens.