Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 2
Agricultura i alimentació

6.1. El punt sobre els mètodes

 
L’avaluació de la sostenibilitat de l’agricultura no és fàcil de fer. A més a més d’alguns indicadors, falten mètodes per agregar aquests indicadors àmpliament acceptats (Suvedi et al., 2003). D’altra banda, l’avaluació de l’agricultura sostenible s’ha de dur a terme a diferents escales: en l’àmbit de la parcel·la, l’explotació agrícola, comarcal o conca, i en l’àmbit d’un país o mundial. És clar que per a les diferents escales els indicadors varien (Viaux, 1999).

A escala internacional un dels mètodes més utilitzat per moltes organitzacions de desenvolupament internacionals és el que proposa l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (OCDE, 1997). Aquests indicadors s’han testat a tots els països de l’OCDE, alguns s’han ajustat i s’han definit els reptes per seguir desenvolupant-los (OECD, 2001). Partint d’aquest model, Suvedi et al. (2003) han proposat un programa marc per avaluar la sostenibilitat de l’agricultura, en el qual la informació copsada en els diferents nivells d’anàlisi realimenta la informació de base i permet prendre mesures per corregir els punts febles.