Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Agricultura i alimentació

7. Bibliografia

 
Llibres

Altieri, M. A. 1995. Agroecology: The science of sustainable agriculture. L. Brown, C. Flavin, H. French. Worldwactch Institute. Washington.
 
Bellamy, P. H., Loveland, P. J., Bradley, R. I., Lark, R. M., Kirk, G. J. D. 2005. “Carbon losses from all soils across England and Wales 1978-2003”. Nature, 437, 245-248. A: Pretty, J. 2008. Agricultural sustainability: Concepts, principles and evidence. Phil. Trans. R. Soc. B, 363, 447-465. DOI: 10.1098/rstb.2007.2163.
 
Santa Olalla, F. de (ed.) (2001). Agricultura y desertificación. Mundi-Prensa. Madrid.
 
FAO. 2001. Indicadores de la calidad de la tierra y su uso para la agricultura sostenible y el desarrollo rural. Roma.
 
Gregorich, E. G., Carter, M. R. (1997). Soil quality for crop production and ecosystem health. Elsevier.
 
Grewal, P. S., Ehlers, R., Shapiro-Ilan, D. I. (ed.) (2005). Nematodes as biocontrol agents. CABI Publishing. Wallingford. Cambridge.
 
Jiménez Díaz, R. M., Lamo de Espinosa, J. (coord.) (1998). Agricultura sostenible. Mundi-Prensa. Madrid.
 
Laity, J. (2008). Deserts and desert environments. Wiley-Blackwell. Sussex.
 
Margalef, R. (1974). Ecología. Omega. Barcelona.
 
Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). 1997. Environmental Indicators for Agriculture. URL. París.
 
Pretty, J. 2008. “Agricultural sustainability: Concepts, principles and evidence”. Phil. Trans. R. Soc. B, 363, 447-465. DOI: 10.1098/rstb.2007.2163.
 
Shrestha, A. (ed.) 2003. Cropping systems, trends and advances. Food Products Press, Nova York.
 
Triplett, G., Dick, W. 2008. “No-tillage crop production: a revolution in agriculture!”. Agronomy Journal 100, suplement, 153-165. DOI: 10.2134/agronj/2007.00005c.
 
Urbano, P., Moro, R. 1992. Sistemas agrícolas con rotaciones y alternativas de cultivo. Mundi Prensa. Madrid.
 
Viaux, P. 1999. Une 3e voie en grande culture. France Agricola. París.
 
Vilain, L. 2008. La méthode IDEA: Indicateurs de durabilité des exploitations agricoles. Guia d’ús. Educagri. Dijon.
 
Wu, H., Pratley, J., Lemerle, D., Haig, T. (2001). “Allelopathy in wheat (Triticum aestivum)”. Annals of Applied Biology, 139: 1-9.
 
 
Webs
 
 
 
Viaux, P. (1999). Une 3e voie en grande culture [en línia]. France Agricola, París. [Consulta: 31 maig 2010].
 
 
FAO. 2010. FAOSTAT producción agrícola [en línia]. Producción. Cultivos (actualitzat: 16 desembre 2009). [Consulta: 25 maig 2010].

Nacions Unides. 2010.
World population prospects: the 2008 revision population database. (actualitzat: 11 març 2009). [Consulta: 27 maig 2010].
 
Albages, R., Romagosa, I (2002). Retos tecnológicos en la producción agrícola catalana [en línia]. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. [Consulta: 31 maig 2010].
 
 

Gran diccionari de la llengua catalana. 
Recurs.

Comissió de les comunitats europees.
Directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual s’estableix un marc per a la protecció del sòl i es modifica la Directiva 2004/35/CE.
 
NASA. Mars.

Universal Soil Loss Equation (USLE). FACTSHEET.
 
 
Institut d'Estudis Catalans. Diccionari de geologia.
 

Ministeri de Medi Ambient. Planificació y gestión de la sequía.
 
ISDR. Drought.
 
Climate Prediction Center. Monthly Global Soil Moisture.
 
 
 
Eusolis. Soil compaction.
 
 
 
 
 
María Molina. Riego deficitario.

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Guia pràctica per pal·liar els efectes de la sequera en l'agricultura.


Confederació Hidrográfica del Segura. Qualitat en aigües subterrànies.

 


CRIE. Intrusión marina y salinización. 
Jiménez Díaz, R. (2002). Agricultura sostenible para satisfacer los retos ambientales de la producción agrícola [en línia]. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. [Consulta: 31 maig 2010].
 
 
Comissió de les comunitats europees. Directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual s’estableix un marc per a la protecció del sòl i es modifica la Directiva 2004/35/CE.


EC (Comissió Europea) (2010). Sustainable Agriculture and Soil Conservation (the SoCo project) [
en línia]. [Consulta: 1 juny 2010].
 
 Clark, A. (ed.) 2007. Managing cover crops profitably. Handbook Series Book 9. Sustainable Agriculture Network Beltsville, MD. [Consulta: 02 juny 2010].
 


 
 


Generalitat de Catalunya. Bones pràctiques agràries.

 
 
Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic. (OCDE). 2001. Environmental Indicators for Agriculture. Volum 3, Methods and Results. París. [Consulta: 27 maig 2010].