Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Aigua. Perspectiva global i gestió

4. Usos de l'aigua: Industrial, domèstic i agrícola

 
A la figura 11 es mostra com s’utilitza l’aigua en l’àmbit mundial i els serveis que proporciona el seu ús.
 
 
 11b

 

Figura 11. Font: IWMI i FAO, 2008 

formatges aigua

Figura 12. L’extracció anual d’aigua dolça segons sectors l’any 2000. Font: AQUASTAT, 2006

 

Tal com es mostra a la figura 12, un 70 % de l’extracció d’aigua dolça que es fa per a ús humà es destina al sector agrícola. Per la seva banda, la indústria es porta un 20 % i l’ús domèstic, un 10 %. A l'Àfrica (figura 13), continent amb països d’ingressos baixos, augmenta el percentatge del sector agrícola; en canvi, a Europa (figura 14), continent amb països d’ingressos alts, és el sector industrial el que predomina.
 
 
 
 15
 
                                                                                                 

 Figura 13. L’evolució de l’ús mundial de l’aigua per sectors. Font: Shikolomanov, 1999 en Vital Water Graphics UNEP, 2008

 
Tal com mostra la figura 13, la prioritat de l’ús de l’aigua en el sector agrícola es mantindrà en els propers anys, seguida primerament pel sector industrial i en segon lloc, pel sector domèstic. És interessant observar les tres tendències, ja que totes s’assimilen a una corba exponencial.

  

Ús agrícola
 
La principal font de subministrament d’aliments al món.
 
En la història de la humanitat sempre s’ha utilitzat l’aigua d’una forma prioritària.
 
L'aigua extreta per regar representa el 10 %; la resta, el 90 %, prové directament de les pluges.
 
La sobreexplotació, la salinització i les tècniques no adequades són habituals en aquest sector.
 

El principals reptes de futur són:
 
• No incrementar la superfície de regadiu.

• Implementar noves tècniques de reg adaptades a l’entorn.

• Produir més amb menys.

• Canviar de mentalitat.

• Adequar els conreus a les característiques del sòl.
 
Ús industrial
 
 
La indústria requereix recursos suficients d’aigua com a matèria primera.
 
L'aigua s’utilitza a la majoria de processos industrials:
 
 
• Refrigeració.
• Transport de substàncies.
• Neteja.
• Dissolució de matèries.
• Dilució.

Una vegada l’aigua és utilitzada, es converteix en aigua residual, en general contaminada.

Els principals usuaris són les centrals tèrmiques i les nuclears.
 
La demanda d’energia al món, especialment d’electricitat, s’està incrementant al segle XXI.

L’energia hidràulica és la font d’energia renovable més utilitzada. Representa el 19 % de la producció elèctrica mundial.
 
 
Ús domèstic
 
 
L'ús domèstic varia molt segons la regió que s’analitzi: des dels 787 litres per persona i dia al Canadà, fins als 3,6 litres per persona i dia a Somàlia. La recomanació dels experts és de 100 litres per persona i dia.
 
Als països en desenvolupament, són les dones les responsables de transportar l’aigua, tasca que de vegades les obliga a fer grans desplaçaments.