Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Aigua. Perspectiva global i gestió

5. Indicadors socioeconòmics de l'aigua

 

 
Hi ha indicadors i índexs que han desenvolupat de forma específica temes d’aigua. Aquests poden incloure elements com ara la disponibilitat d’aquest recurs, l’accés a l’aigua de boca, la connexió a la xarxa de sanejament, el temps i l’esforç per recollir aigua domèstica, el cost i el preu, la qualitat, la vulnerabilitat dels sistemes d’aigua a causa de la influència del canvi climàtic, etc. El disseny i el desenvolupament dels índexs d’aigua per mesurar els aspectes de benestar i ambiental són un dels grans reptes dels últims anys a causa de les seves limitacions i complexitats.
 
De tots els indicadors n’hem escollit dos que considerem molt representatius de la problemàtica de l’escassetat de l’aigua.
 
El primer és l’indicador de disponibilitat d’aigua en m3 per persona i any; la científica Malin Falkenmark presenta el nivell de vulnerabilitat de la població d’un país en relació amb la disponibilitat de recursos hídrics renovables, tal com es mostra a la taula 2 i a la figura 16.
 
 
 
Escassetat absoluta< 500 m3 per persona i any
Escassetat< 1.000 m3 per persona i any
Estrés< 1.700 m3 per persona i any
Vulnerabilitat< 2.500 m3 per persona i any
 

Taula 2. Nivells de pressió en funció de la disponibilitat d’aigua per persona

 

16

Figura 14. Disponibilitat d'aigua al món en m3 per persona i dia. Font: UNEP, 2008

 

El segon indicador es refereix a les zones de l’escassetat física i econòmica de l’aigua representades a la figura 16. David Molden i el seu equip de científics presenten l’escassetat física com la manca d’aigua per satisfer totes les demandes. Les zones àrides s’associen freqüentment a aquesta situació, però, de fet, l’escassetat es presenta malgrat l’existència de recursos i això es deu a la manca de infraestructures.
 
 
                                                                                       
                                                                                              figura 15

Figura 15. Zones d’escassetat física i econòmica d’aiguaFont: IWMI i FAO, 2008

 

Per a més informació sobre indicadors d'aigua, vegeu el web de la UNESCO sobre l'aigua.