Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Aigua. Perspectiva global i gestió

7. La gestió de la demanda

 
 
No fa gaire es considerava la gestió de l’aigua des del punt de vista de l’oferta i maximitzant gràcies a la tecnologia, el subministrament de l’aigua dolça útil per satisfer totes les necessitats. És cert que es planteja la tecnologia com a mitjà per augmentar la disponibilitat d’aigua útil i la necessitat d’un canvi cultural sobre com es porta a terme aquesta acció.
 
En canvi, si ens situem en l’àmbit de la demanda, la gestió s’hauria de veure com una nova cultura de l’aigua, de manera que s’incorporarien criteris de sostenibilitat en la seva utilització, i, en conseqüència, es crearien nous hàbits d’ús. Per a això cal que hi hagi una voluntat de canvi de mentalitat i que s’implementi la tecnologia adequada per materialitzar aquests nous hàbits. El progrés de la tecnologia quasi sempre ha aportat les eines necessàries per poder assolir el nou objectiu, que proporciona un ús més racional de l’aigua. Aquesta gestió ha de ser fruit de totes les parts: els usuaris i els responsables tècnics i polítics de l’aigua en els diferents sectors.

 
 
 
 
 • Un canvi de mentalitat
  Un canvi de mentalitat
  – Pensar en els valors – Pensar a llarg termini – Canviar d’hàbits – Adequar la tecnologia i l’objectiu de l’ús de l’aigua a l’entorn – Utilitzar l’aigua com a recurs conservant els ecosistemes i, en última instància, diagnosticar els impactes i reparar-los
 • Gestió sostenibilista de l'aigua
  Gestió sostenibilista de l'aigua
  – Gestió integral de conca – Legislacions – Actuacions locals (tarifes) – Directrius europees
 • Implementació de noves tecnologies
  Implementació de noves tecnologies
  – Netes – Eficients – Adequades a l’entorn – Internalitzar els impactes socials i econòmics de qualsevol nova infraestructura