Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Aigua. Perspectiva global i gestió

8. Reflexions finals

 
 
A escala mundial, l’aigua dolça com a recurs és suficient per satisfer les demandes globals dels diferents sectors. No obstant això, si ens situem en una escala inferior, ens adonem dels desequilibris pel que fa a l’accés a l’aigua dolça entre les poblacions, els països i les regions.
 
La manca d’aigua dolça està associada als problemes més importants del nostre temps, que són la fam i la pobresa al món; per tant, hem de ser conscients de la problemàtica i, des de la responsabilitat compartida, buscar solucions.
 
L’objectiu és trobar el camí que afavoreixi un desenvolupament social, ambiental i econòmic sostenible que satisfaci les necessitats bàsiques d’aigua per gaudir d’una vida digna, respecti el drets humans i preservi els ecosistemes.
 

 

pelea agua