Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 4
Arquitectura i sostenibilitat

2.2. Transport

L’impacte ambiental associat a un edifici s’ha de tenir en compte des de l’origen, és a dir, des de l’extracció del les matèries primeres de la natura fins que hi tornen en forma de residus. Per tant, el transport dels materials s’ha de tenir en compte des del moment de l’extracció dels materials fins a l’emplaçament de l’edifici.
 

Transport en camió

0,11 kg CO/ t km

Transport en vaixell

 0,01 kg CO/ t km

 

Quadre 1. Emissions associades al transport de materials de construcció segons el tipus de medi de transport. Font: 'Construction materials manual', ed. Birkäuser (2005)

 

camio ciment      descarga buque

 

Figura 3. A l'esquerra, un camió formigonera (font: sites), i a la dreta, la descàrrega d'un vaixell (font: prochile).