Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 6
Arquitectura i sostenibilitat

3. Edifici

 
La major part de l’impacte ambiental d’un edifici (entre un 50 % i un 70 %) es registra durant la vida útil. Es deu, principalment, al consum d’energia i recursos per a la climatització o la il·luminació, o per desenvolupar qualsevol activitat que es dugui a terme dins l’edifici.
 
Segons els usos, l’energia i les emissions de CO2 en un habitatge estàndard es distribueixen de la manera següent, d’un total de 11.837 kWh/any i 3.059 kg CO2/any:
 
 

Figura 7.  Font: Societat Orgànica (2008)

 
  
En aquest gràfic, la diferència entre energia i emissions depèn del tipus d’energia utilitzat: el gas, més emprat en calefacció i aigua calenta sanitària (ACS), és una energia menys bruta que l’electricitat, emprada en il·luminació i electrodomèstics.
 
L’arquitectura influeix directament en la reducció de la demanda en alguns d’aquests usos (climatització, ACS, i·luminació), però és molt important la gestió de l’usuari, que determina el bon funcionament de l’edifici, pel que fa a cadascuna de les activitats.