Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 6
Arquitectura i sostenibilitat

3.2. Ús i manteniment

Per disminuir les emissions associades a l’ús, s’han de dur a terme tres estratègies, en aquest ordre de prioritat:
 
1. Reduir la demanda energètica i de recursos: per exemple, no necessitar llum artificial durant les hores diürnes, disposar de solucions bioclimàtiques que facin baixar la demanda de calefacció o refrigeració, fer un bon ús dels aparells que consumeixen energia o aigua, utilitzar plantes de jardí de poc consum d’aigua, etc.
 
2. Augmentar l’eficiència dels sistemes: utilitzar aparells de classe A, tant electrodomèstics com aparells de climatització, disposar d’unes instal·lacions ben dissenyades que minimitzin les pèrdues energètiques, utilitzar reductors de cabal a les aixetes, etc.
 
3. Utilitzar fonts d’energies netes: l’electricitat convencional és la font d’energia que té més emissions de CO2 associades. Cal donar prioritat a altres fonts menys contaminants, com ara el gas natural, però l’objectiu és utilitzar fonts d’energia renovables: energia solar, eòlica, geotèrmica, biomassa, etc., i fonts de recursos nets: utilitzar l’aigua de pluja o reciclar les aigües grises per als usos en què no és necessària l’aigua potable.