Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
4 de 6
Arquitectura i sostenibilitat

3.4. Estratègies per refrigerar

 

 

Figura 14. Protecció solar de forats de façana.


 

 

Figura 15. Protecció solar de tancaments.


 

Figura 16. Protecció solar de l'entorn, ús de superfícies selectives.


 

Figura 17. Refredament per evaporació.


Figura 18. Refredament per massa tèrmica.


 

Figura 19. Refredament per ventilació.