Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Avaluació de la sostenibilitat

6. Activitats

 
Activitat 1
 
Els alumnes han de fer l’esforç de traduir el desenvolupament sostenible d’un sistema a través d’una proposta amb cinc indicadors quantitatius i cinc indicadors qualitatius.
 
 
Activitat 2
 
Els estudiants han de desenvolupar mapes mentals i/o conceptuals sobre qualsevol problema. Una vegada dut a terme el mapa, es determinen les relacions positives i negatives entre els diferents termes, per analitzar si un terme creix o decreix al llarg del temps. Se selecciona un terme i se segueix un bucle tancat fins que es torna al terme inicial, es compten els signes + i −: si el nombre de signes negatius és parell, és un bucle positiu i el terme creixeria al llarg del temps si tinguéssim en compte solament aquest bucle, i si no és parell, és un bucle negatiu en què el terme decreix al llarg del temps.