Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
3 de 6
Avaluació de la sostenibilitat

2.3. Índexs

 

• Els índexs constitueixen aproximacions commensurables en la construcció d’indicadors i es construeixen agregant diverses variables i/o indicadors que s’assumeixen com a components d’un fenomen i als quals s’atorga un pes relatiu respecte a la resta a l’hora de sumar tots els efectes (Rayén, 2001).

• Exemples d’índexs: els índexs del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), entre els quals destaquen l’IDH (índex de desenvolupament humà), el PIB mateix (producte interior brut), la petjada ecològica, etc.
 

 

 

           Font: índex de desenvolupament humà, PNUD