Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
4 de 6
Avaluació de la sostenibilitat

2.4. Sistemes d'organització i representació de les eines de mesura: 'dashboard'

 

En el procés d’avaluació, la informació aportada per les eines de mesura es pot organitzar, bé mitjançant representacions gràfiques o bé utilitzant marcs conceptuals.

Els tipus de sistemes d’organització i representació d’eines de mesura més utilitzats en el primer grup comentat (el dels sistemes de representació gràfica) són:

• ‘Dashboard of sustainability’.
 
• Baròmetre de sostenibilitat.
 
• Mètode AMOEBA o AMEBA.

El ‘dashboard of sustainability’ és un sistema de representació d’indicadors en un tauler mitjançant tres figures, que corresponen a tres grups d’indicadors (46 indicadors, en total), que mesuren l’estat del medi ambient, de l’economia i del benestar social d’una nació. La informació es presenta en forma de discos i l’estat de la nació es representa mitjançant un índex compost de diversos colors (IISD, 2001).

Font: 'dashboard of sustainability'