Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 6
Avaluació de la sostenibilitat

2.1. Variables

 
Etimològicament, una variable es defineix com una quantitat que pot créixer i decréixer d’una manera continuada o discontinuada.
 
Una variable és una representació operativa d’un atribut, ja sigui característica, qualitat o propietat d’un sistema (Gallopin, 2006).
 
La variable és una característica del sistema que es pot mesurar i quantificar, i que pot variar en el temps i/o en l’espai.
 
Exemples de variables: tones de CO2, habitants, etc.
 
 
 
VariableMitjana  
Desviació 
estàndard
Valor
màxim
Valor
mínim
CV
Precipitació (mm)   0,05         0,56    10,50      0   1.022,00
Temperatura de l'aire (ºC)      29,00         3,52    35,30    22,00      12,10
Velocitat del vent (m/s)        1,61         1,04    11,80      0       65,00
Direcció del vent        9,00         5,40    16,00      0       59,90
Temperatura de l'aigua (ºC)      29,70         1,29    33,20    26,30         4,30
Oxigen dissolt (mg/l)        5,85         1,06      8,20     3,20       18,10
pH (unitats de pH)        7,02         0,15      7,80     6,61         2,20
Conductivitat elèctrica (microsiemens/cm)      56,20        21,90  334,00     6,20       39,00
 
 

Exemple d’algunes variables.

Font: Rev. Biol. Trop., vol. 57, núm. 3, San José, setembre 2009