Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Avaluació de la sostenibilitat

4. Reflexions finals

 
L’avaluació de la sostenibilitat comprèn un conjunt d’eines i metodologies joves, nascudes al començament dels anys setanta del segle XX, les quals estan en plena expansió; de fet, s’incorporen dia rere dia noves metodologies i nous marcs conceptuals per avaluar la sostenibilitat en àmbits més específics.

Aquestes eines i metodologies permeten, d’una banda, analitzar l’estat del sistema i, de l’altra, decidir, en funció de l’estat del sistema i de l’objectiu que s’esculli, la millor estratègia per avançar cap al desenvolupament sostenible del sistema.