Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Causes i orígens de la insostenibilitat

0. Introducció. Objectius de la unitat

 
Un cop vist l'estat actual del món, convé conèixer i entendre amb una mica més de precisió els orígens, i en definitiva les principals causes que ens han conduït a la situació d'insostenibilitat actual.
 
En aquesta unitat, i en el context d'uns continguts introductoris com els d'aquest material docent, es farà un repàs de l'origen dels principals comportaments humans col·lectius que han contribuït de manera notable a la insostenibilitat dels nostres temps.
 
 

bola golf

Font: vidasostenible