Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Causes i orígens de la insostenibilitat

1. El desenvolupament en les seves múltiples dimensions

 
Les discussions sobre la sostenibilitat tenen els seus orígens en la preocupació, a partir de finals de la dècada de 1960 i principis de la de 1970, al voltant de la continuïtat del model modern de desenvolupament. Particularment, com a dates emblemàtiques, a partir de la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient Humà (coneguda com la Conferència d'Estocolm) i la publicació de l'Informe del Club de Roma ‘Els límits al creixement’ (vegeu la unitat 2), tots dos el 1972, les discussions al voltant de l’ecodesenvolupament proposat per Ignacy Sachs a la dècada de 1970 i, ja a la dècada de 1980, les discussions al voltant del concepte de ‘desenvolupament sostenible’, terme inicialment proposat per la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura) i posteriorment popularitzat per l'informe de les Nacions Unides ‘El nostre futur comú’ (més conegut com Informe Brundtland), de 1987, i la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament de 1992, també coneguda com Cimera de la Terra o Conferència de Rio 92.

Per tant, la idea de sostenibilitat sempre va associada al concepte de desenvolupament, és a dir, la necessitat d'establir un
procés de desenvolupament sostenible. En la mesura que el desenvolupament s’ha d’entendre com un procés multidimensional, que implica tant la dimensió social —política, econòmica, cultural, institucional—, com la dimensió ambiental —recursos naturals, serveis ecosistèmics, energia i capacitat d'absorció dels residus generats per l'activitat humana— (figura 1), també la sostenibilitat o la insostenibilitat s’han d'entendre en les seves múltiples dimensions i no com una cosa es pugui reduir, diguem, a la dimensió econòmica —parlant d'economia o d'empresa sostenible—, tecnològica —parlant de tecnologia sostenible— o fins i tot només ambiental —parlant de sostenibilitat en termes d'emissions zero o ús de recursos renovables. 
fig 1
 

Figura 1. Mapa conceptual del desenvolupament en clau sistèmica. Font: elaboració pròpia


La sostenibilitat fa referència al conjunt del desenvolupament i, així, hem de buscar també les causes de la insostenibilitat en el conjunt dels factors que afecten els diferents models de desenvolupament i que hi concorren.