Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Causes i orígens de la insostenibilitat

10. Els costos energètics dels nostres excessos


Utilitzant els recursos fòssils barats, la revolució dels transports i la revolució tècnica de la producció agrícola va permetre ampliar enormement l'abast de les fonts de producció primària. Es crea un mercat global d'aliments en què uns pocs països produeixen el gruix de l'excedent alimentari per a tot el planeta, alhora que l'aplicació de maquinària agrícola, entrades d'origen fòssil basades en la petroquímica (fertilitzants, herbicides, fungicides, etc), han aconseguit augmentar enormement la productivitat agrícola. Al mateix temps, la sobreexplotació dels recursos minerals i biològics salvatges (com passa amb la caça i la pesca, per exemple) ha generat caigudes importants en totes les espècies i en tots els recursos naturals d'interès per a l'ésser humà.
 
 

farm machine          Figura 25: Maquinària agrícola. Font: italianfarmmachinery.com

 

No obstant això, fins ara, l'ús de tecnologies més avançades i de sistemes més intensius en l'aprofitament de l'energia fòssil (com ara els grans vaixells pesquers amb sistemes de radar, congelació i tractament del peix a bord o els grans tractors i màquines de la mineria) han permès mantenir —i, en alguns casos, fins i tot intensificar— l'explotació d'aquests recursos (per bé que disminuïa l’estoc total). Però, una vegada més, l’augment en la producció d'aliments per hectàrees i per persona s'aconsegueix al cost d'hipotecar el futur consumint les nostres reserves d'energies fòssils de manera més accelerada.
 
 

Figura 26. Mina de carbó. Font: im-mining.com                strip

 

El mateix passa quan substituïm la pesca per la piscicultura (l'anomenada revolució verda) o si contra-restem les pèrdues en aigua dolça potable per la construcció de plantes dessalinitzadores d'aigua, grans plantes de tractament d'aigua o 'plans hidrològics nacionals' basats en mega-estructures de transvasaments.
 
 
 
industrial
 

Figura 27. Indústria pesquera. Font: mpl.ird.fr

 
Per tot, vivim en una situació de llibertat sota fiança, condicionada, dels límits naturals. Paguem la nostra fiança amb la riquesa fòssil acumulada i finita. Així, per exemple, mentre a l'agricultura tradicional la relació entre l'energia invertida —en forma, sobretot, d'energies renovables com la biomassa o la força humana i animal— i l'energia obtinguda en els aliments era de prop de 4:1, en la societat industrial aquesta relació passa a 10:1 i fins a 20:1 en societats com els EUA i, en el cas del peix congelat, amb l'agreujant que el gruix de l'energia consumida és d'origen fòssil, no renovable. És a dir, encara que no ens adonem, ens alimentem de petroli . I s'acaba.