Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Causes i orígens de la insostenibilitat

2. Les causes ambientals

 
Com veiem a la Figura 1, el desenvolupament humà i, de fet, tota organització i activitat social humana representa un subsistema de l'entorn ambiental més ampli, siguin els diferents ecosistemes a nivell local o sigui la biosfera en el seu conjunt. En aquest sentit, el desenvolupament humà és tributari i dependent de l'entorn ambiental que el sosté. Com li passa a totes les altres espècies del planeta, és la disponibilitat de recursos i la nostra capacitat de transformar per al nostre propi profit allò que, en última instància, determinarà la nostra supervivència i qualitat de vida. Formem, a nivell individual i col·lectiu, el que en termes termodinàmics s'anomena una estructura dissipativa: un sistema obert actiu que rep matèria, energia i informació del seu entorn, la transforma per auto(re)organitzar el seu ordre intern i acaba dissipant aquests recursos com a residus (és a dir, recursos que ja no serveixen a l'ordre del sistema) al final del procés (figura 2).
 
 
fig 2
 

Figura 2. El procés econòmic des del punt de vista material i energètic. Font: elaboració pròpia

 
 
Encara que la nostra tecnologia (instruments exosomàtics) ens ha permès ampliar enormement l'abast, tant espacial com temporal, de la nostra intervenció en l'entorn com a espècie, igual que per a tots els sistemes vius i no vius, la nostra supervivència segueix pendent de l'equació simple que vincula la nostra supervivència al nostre entorn. El dia en què no trobem recursos suficients en el nostre entorn, no siguem capaços de transformar per atendre les nostres necessitats vitals o els residus emesos per les nostres activitats transformin l'entorn fins a un punt que ja no ens pugui seguir sostenint, la nostra existència es veurà compromesa.

És per això que la sostenibilitat implica no sobrepassar els límits de recursos i capacitat d'absorció de residus del nostre entorn, al mateix temps que passa per establir una organització interna (política, institucional, tecnològica, econòmica, cultural) capaç de generar el màxim benestar en termes de valors d'ús
a partir dels recursos trobats en aquest entorn.