Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Causes i orígens de la insostenibilitat

3. L'energia: la vida moguda pel Sol

 
Com es representa gràficament a la figura 3, la base energètica principal de la biosfera és la radiació solar, que és la que mou el gruix dels processos biosfèrics, la que proveeix la base energètica per a la producció d'energia primària per part dels éssers capaços de fer la fotosíntesi (transformant la baixa entropia solar en energia bioquímica), la que provoca la calefacció de la terra, les aigües i l’atmosfera generant gradients tèrmics que mouen els corrents marins i els vents, i la que alimenta el cicle hidrològic i, en última instància, la que trobem emmagatzemada en els combustibles fòssils: una energia bioquímica d'origen solar fossilitzada.
 
 

fig 3

 

Figura 3. Mapa conceptual del desenvolupament en clau sistèmica. Font: elaboració pròpia