Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Causes i orígens de la insostenibilitat

6. Energia i Revolució Industrial

 
Un segon punt d'inflexió en les relacions de la societat humana amb el seu entorn i, per tant, de les perspectives de sostenibilitat del desenvolupament, va sorgir amb la Revolució Industrial, que es va iniciar a Anglaterra a finals del segle XVIII i va ser adoptada principalment per països de l‘Europa continental, l’Amèrica del nord i el Japó al segle XIX, per acabar estenent-se per tot el globus al segle XX.
 
 
manchester                   ruhrgebiet
 

            Figura 11. Manchester. Font: orquignon.com                          Figura 12. Ruhr Gebiet. Font: www.luedenscheid.de 
  

Basada en la revolució tecnològica i en l'ús dels combustibles fòssils per alimentar la seva caldera —i també en la fam insaciable pel creixement de la societat capitalista—, s'observà una transformació radical en les relacions de la societat humana amb el seu entorn (vegeu la unitat d'economía i la unitat d'economia ambiental i ecològica).
 
 
spindletop
 

Figura 13. Spindletop. Font: priweb.org

 
L'enorme poder d'intervenció i transformació de l'entorn per part de la tècnica moderna i la capacitat de concentrar de manera gairebé il·limitada la potència oferta per l'energia fòssil —contràriament a l'energia solar i altres tipus d'energia renovable, limitades en termes espacials— han permès avenços espectaculars en la producció, la quantitat i la qualitat del consum de recursos per part dels humans. No obstant això, no s’ha pogut revertir la relació de dependència del desenvolupament en relació amb l'entorn.

Tot i que la tècnica, interposant-hi les relacions de l'ésser humà amb el seu entorn, ha aconseguit allunyar els problemes i desequilibris en l'espai i en el temps, no els ha pogut eliminar. S'han augmentant les distàncies que separen la producció del consum i el consum de la destinació final dels residus, i també s'han mantingut els nivells de consum creixents i la solució de problemes actuals basant-se en l'estoc de recursos acumulats al llarg de les eres geològiques per no fer sinó crear problemes futurs, com passa amb l'energia nuclear o amb els fenòmens de sobreexplotació dels recursos. És a dir, s'ha aconseguit allunyar els problemes, fer-los menys visibles per al consumidor, però no s’han solucionat. Els problemes i els límits de la capacitat de càrrega de l'entorn segueixen existint, i encara són més perillosos en la mesura que, com a consumidors alienats, no ens adonem dels efectes del nostre consum i actes quotidians, de manera que seguim consumint de manera irresponsable.
 
 

fig 14       fig 15 

 

          Figura 14. Pol·lució a la Xina. Font: good.is                               Figura 15. Plataforma petrolífera. Font: gizmodo.com