Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 8
Paradigma sostenibilista

6. Principis de sostenibilitat

 

Segons el ‘Diccionario de la lengua española’, un principi és “cada una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales por donde se empiezan a estudiar las ciencias o las artes”, les quals, per tant, exigeixen el consens de la comunitat afectada.
 
En el cas de la sostenibilitat, aquest és un objectiu complicat atesa la diversitat de visions que hi convergeixen. Malgrat tot, pot ser interessant fer un esforç per assolir un mínim d’acord al respecte que contribueixi a aclarir el concepte.
 
 

principis

Figura 26. Font: unife.edu

 
 Per a l'elaboració d'aquest apartat de principis de sostenibilitat s'han tingut en compte les aportacions de Cendra i Stahel (2006) i les lleis de Herman Daly.