Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 10
Paradigma sostenibilista

7.2. La sostenibilitat fa referència al sistema i no a les seves parts

 

La sostenibilitat fa referència al sistema, no pas a les seves parts. Hem de determinar l'escala adequada de la sostenibilitat, que en el cas del desenvoilupament sostenible és el conjunt del desenvolupament.
 

 esquema 2         Figura 40. Font: Andri Stahel

 
 
Tot subsistema només es pot mantenir en la mesura que el context ecològic, sociocultural i polític es mantingui, i, a més, que aquest subsistema sigui capaç d'adaptar-se als canvis de l'entorn sense perdre l’entitat pròpia.
 
L'escala rellevant del desenvolupament sostenible és el model del conjunt del desenvolupament. Una empresa, per exemple, només es pot mantenir en la mesura que l'economia en que està immersa es mantingui.
 
Per tant, un cotxe o un panell solar no poden ser sostenibles en si mateixos. Com a molt podríem dir que són sostenibilistes (en la mesura que contribueixen a la sostenibilitat), però no podem confondre l'eficiència parcial o local amb la sostenibilitat (global del sistema).
 
 
panel solar            prius
 

Figura 41. Tant un panell solar fotovoltaic (esquerra) com un cotxe híbrid (dreta) són exemples de tecnologies sostenibilistes. Fonts: solarmad diariomotor, respectivament


Un element pot contribuir positivament o negativament al funcionament del conjunt, ampliant-ne o no la resiliència, complexitat i capacitat d'adaptació a l'entorn; però la sostenibilitat, com a tal, és una propietat del tot.

 

lampara baix consum     Figura 42. Una làmpada de baix consum no és una tecnologia sostenible, sinó sostenibilista. Font: soymino