Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
3 de 10
Paradigma sostenibilista

7.3. La sostenibilitat fa referència al llarg termini

 
L'horitzó temporal de la sostenibilitat seria el màxim que som capaços d'abastar com a éssers humans en un context històric determinat.

Recordem que fa referència al benestar de les generacions futures.

Les accions locals i el manteniment de determinades dinàmiques o processos a escala local poden contribuir o no al manteniment del sistema més ampli. La sostenibilitat, però, fa referència a aquest sistema més ampli a llarg termini, no al local en el curt o mitjà terminis.
 
 

                            rellotge sorra         Figura 43. Font: verbiclara