Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
8 de 10
Paradigma sostenibilista

7.8. No existeix el creixement indefinit sostenible

 
Tots els sistemes tenen la seva escala adequada de funcionament. Per sota d'un llindar determinat, al sistema li manquen els elements i les relacions necessàries per subsistir. Per sobre del llindar, el que abans l'ajudava ara el perjudica.
 
Qualsevol sistema que requereixi, per la seva lògica de funcionament, un creixement indefinit, ja és inherentment insostenible, perquè tard o d'hora es genera un domini d'interaccions destructives, es trenca l'acoblament estructural amb l’entorn i s'ensorra l’organització interna.
 
Un sistema financer centrat en el pagament d'interessos i de beneficis per l'activitat productiva, implica una dinàmica de creixement continuat. El model es basa, doncs, en una lògica organitzativa inherentment insostenible.
 
 
Parlar de "creixement econòmic sostenible" no és només una contradicció en el terme, sinó una mala —i perillosa— metàfora. (Daly, 1991).
 
 

          creixement       Figura 49. Font: mercadoenergia