Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Paradigma sostenibilista

10. Activitats

 
Activitat 1
 
Feu una llista comentada de les similituds i diferències entre el model de desenvolupament sostenible i el model de creixement econòmic.
 
 
Activitat 2
 
Doneu exemples d’activitats concretes que afavoreixin el desenvolupament sostenible. També exemples que perjudiquin el desenvolupament sostenible. Hi heu d'incloure els àmbits ambiental, social i econòmic.
 
 
Activitat 3
 
Feu una llista dels elements que constitueixen el capital natural de Catalunya. Feu el mateix per al capital social i el capital econòmic. Han crescut o disminuït, en els últims cinquanta anys?
 
 
Activitat 4
 
Doneu alguns exemples, diferents dels que s’han esmentat en aquesta unitat, d’activitats de sostenibilitat feble. Feu el mateix per a la sostenibilitat forta.