Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Paradigma sostenibilista

8. Corol·lari

 
Un cop vistos els principis de sostenibilitat i el seu decàleg, proposats per diferents autors, conclourem —de manera potser una mica reduccionista, però amb voluntat de potenciar les principals idees força—, que una societat sostenible és aquella que és:
 
- Ambientalment neta. Sota aquesta expressió hi hauria tot el que fa referència a una dinàmica d'explotació de recursos que no superi la capacitat de càrrega dels ecosistemes i, per descomptat, tot el que fa referència al manteniment del capital natural, emissions i residus zero o amb dinàmica de reabsorció.
 
- Socialment justa. Vol dir que considera la justícia social com una part imprescindible de la sostenibilitat, bo i reconeixent la plasticitat de la paraula ’justa‘. Pot existir una societat ambientalment neta però terriblement injusta i que, per tant, difícilment es podrà mantenir en el temps.
 
- Econòmicament viable. Una empresa amb emissions zero, que tracti molt bé els empleats, no es podrà mantenir en el temps si no és econòmicament viable.
 
- Culturalment apropiada. Aquesta expressió vol dir que es considera l'impacte cultural de les activitats i es respecta la diversitat cultural, de manera que comporta, el manteniment del capital humà (cultural).
 
- Democràticament governada: Com a estratègia per garantir la participació ciutadana i la seva llibertat d'acció, tot acceptant les contradiccions i limitacions d’aquesta forma de govern.
 

corolari

Figura 52. Requisits d'una societat sostenible.