Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Contaminació acústica

1. Introducció

 
La contaminació acústica és un problema que ve de lluny.
 
 
“En quin pis de lloguer és possible dormir? El pas de les carretes en girar pels carrerons, els juraments dels mulers que no avancen, traurien la son al mateix emperador Claudi...”
                                                                                  Juvenal (Roma, segle I d.C.)
 
 
Es pot definir la contaminació acústica com la presència de soroll causat per procediments artificials a l'atmosfera. Ara bé, què és soroll? So desagradable. Què és so? La sensació que causa en les persones una ona de pressió produïda per una vibració que es propaga per tots els medis materials, com ara l’aire o l’aigua, i que es capta mitjançant el sentit de l’oïda.
 
Aquesta combinació entre el component objectiu (la variació de pressió, que s’anomena ‘pressió acústica’) i el subjectiu (percepció), juntament amb el fet que qualsevol procediment artificial pot ser una font de soroll, ha dificultat tradicionalment la gestió d’aquest contaminant. De totes maneres, tot i que el nou mil·lenni li està donant la consideració adequada, algunes de les noves solucions que s’hi apliquen, com ara la restricció horària del trànsit i les activitats o la conversió d’àrees urbanes en zona de vianants, ja les havien aplicat els romans; en aquest sentit, observeu la fotografia adjunta d’un carrer “de vianants” de Pompeia, massa estret per als carros i amb obstacles afegits per a la circulació (no confongueu aquests últims amb els passos de vianants, també típics dels romans).

 

carrer romeu

  Figura 1. Imatge d'un carrer de la ciutat romana de Pompeia. Font: archeology