Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Contaminació acústica

11. Activitats

 

 

Activitat 1

Segons la Directiva europea, només les aglomeracions que superin una certa població. Identifiqueu aquestes ciutats, busqueu informació del seu mapa acústic i intenteu definir algun paràmetre que permeti comparar el nivell de contaminació acústica entre les diverses ciutats.

 

 
Activitat 2
 
Es divideix la classe en grups de quatre estudiants i se’ls demana que llegeixin la notícia que diu que Espanya és el segon país més sorollós del món i en facin les observacions oportunes a partir dels continguts d'aquesta unitat. Posteriorment es posa en comú la informació analitzada per cada grup i es proposen les conclusions. Durada: 2 hores.