Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Contaminació acústica

3. Avaluació del soroll ambiental

 
Normalment el nivell de soroll procedent d’una determinada activitat (el trànsit o un bar) no és constant, sinó que fluctua al llarg del temps. Per avaluar aquest tipus de soroll s’utilitza el nivell equivalent (ponderat A), LAeq, que representa la mitjana energètica del nivell de soroll en un interval de temps determinat. A la gràfica s’hi pot observar la variació del nivell equivalent causat pel trànsit al llarg de diferents dies. Noteu la diferència entre els nivells nocturns del cap de setmana i del dilluns a la nit.
 
leq
Però la molèstia que provoca un determinat soroll també depèn de molts altres factors objectius, com ara els components tonals i impulsius, o la diferència entre els nivells mínim i màxim de soroll en aquest interval de temps, i subjectius, com ara l’origen del soroll. Aquesta complexitat té com a resultat que actualment encara no hi ha una metodologia unificada a l’hora d’avaluar la relació entre la molèstia i el nivell de soroll.
  
 
 avaluacio
 

Figura 4. Mesura de soroll ambiental al carrer. En primer terme, un micròfon protegit per un equip d'intempèrie, per resguardar-lo de les condicions meteorològiques per a mesures de llarga durada.