Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Contaminació atmosfèrica

1. Introducció, objectius de la Unitat

 

L'atmosfera és la capa de gasos que envolta la Terra i que ens permet la vida. Com s'ha vista a la Unitat de l'estat del món, a partir de la revolució industrial, pero molt especialment durant la segona meitat del segle XX, el humans hem cremat de forma indiscriminada combustibles fòssils i hem desenvolupat una sèries de processos industrials que han generat i generen encara una gran quantitat de gasos contaminants.
 
L'objectiu bàsic d'aquesta Unitat és compendre com ha evolucionat la composició de l'atmosfera durant la història del planeta, quins són els principals gasos contaminants, els eus efectes i les principals tecnologies de control i depuració de gasos.

mon contaminat