Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 7
Contaminació atmosfèrica

2. L'atmosfera terrestre

 
L’atmosfera és la capa de gasos que envolta la Terra. El nostre planeta no és l’únic que té atmosfera, però tant la distància respecte del Sol com les característiques (composició, temperatura i capacitat de protecció de les radiacions externes) de la mateixa atmosfera han creat les condicions necessàries perquè s’hi desenvolupés la vida.
 
Si no hi hagués atmosfera i tingués la composició actual, la temperatura del planeta terra seria de 22ºC sota zero.
 
 
    nasa atmosfera
       

      Figura 1. Planeta Terra i la seva atmosfera. Font: NASA