Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 7
Contaminació atmosfèrica

2.1 Atmosfera primitiva

 
La Terra es va formar fa uns 4.500 milions d’anys. A l’interior del planeta hi havia una pressió, una temperatura i una activitat nuclear molt gran, la qual cosa afavorí el fenomen del vulcanisme. L’atmosfera primitiva es va formar, per tant, a partir dels gasos i el vapor d’aigua expulsats pels volcans, la qual cosa en condicionà de forma determinant la composició.
 
 
 
vulcanisme
 
Figura 2. Vulcanisme.  Font: NASA
 
 
La vida va tenir l’origen en l’ambient reductor descrit abans i els primers organismes vius varen ser anaeròbics (microorganismes que no necessiten oxigen lliure per viure). En etapes posteriors, l’absència d’oxigen a l’atmosfera terrestre juntament amb la forta radiació ultraviolada provinent del Sol van confinar la vida (èssers vius de naturalesa fotosintètica) en una certa fondària del mar, on arribava encara llum solar visible suficient per permetre la fotosíntesi, però no en canvi la llum ultraviolada (que és nociva per als organismes vius).
 
 
 
                                      atm prim
 

Figura 3. Armòsfera primitiva. Font: Luna,G. et al. (1995). La contaminació atmosfèrica. Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya

 

Els éssers vius presents al mar, de naturalesa fotosintètica, varen començar a consumir massivament el CO2 i a emetre oxigen. L’acció lenta de milions d’éssers vius durant milions d’anys va arribar a saturar d’oxigen l’aigua del mar, el qual passà a l’atmosfera.