Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
3 de 7
Contaminació atmosfèrica

2.3 Composició actual de l'atmosfera

 
El 99,03% de l’aire que respirem actualment està compost per nitrogen i oxigen en una proporció aproximada de 4 a 1. També hi són presents altres components en proporcions més petites.
 
 
 tierra
 
COMPOSiCIÓ DE L'ATMOSFERA ACTUAL
 
N2

    Nitrogen (78,084%): substància inerta que no reacciona amb facilitat, esmorteeix els efectes de l’oxigen

 
CO2
 
       Al voltant del 0,03% de mitjana. Té un paper molt important en el balanç de radiació del sistema SOL-TERRA-ATMOSFERA (efecte hivernacle)
Contribueix al manteniment de la vida (fotosíntesi)

 
O2

  Oxigen (20,946%): molt reactiu, responsable dels processos d’oxidació (combustions, respiració dels éssers vius)

 
Vapor d'aigua
 

Varia des d’un 0% (deserts) fins al 4%. Es concentra a les parts baixes (disminueix amb l’alçada).
Permet la formació de núvols. Té importància per a l’intercanvi energètic entre l’atmosfera i la superfície terrestres quant al canvi d’estat i a l’absorció de certes radiacions.
La Terra és l’únic planeta del sistema solar que té aigua en els 3 estats

Altres

 Altres (0,97%): argó (el més important), heli, criptó, xenó,    hidrogen, òxid nitrós

 
 Altres components
 

     Monòxid de carboni (CO): és el resultat de combustions incompletes.
Metà (CH4): majoritàriament és d’origen biològic.
Amoníac (NH3).
Ozó (O3).
Diòxid de nitrogen (NO2).
Elements originats per l’activitat humana.
Elements originats per altres éssers vius.
Elements procedents del sòl.
Elements procedents dels oceans.
Elements procedents dels rius.
Elements procedents dels volcans.
Pol·len, pols, bacteris, fums, sals, etc. en un percentatge molt petit