Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
5 de 7
Contaminació atmosfèrica

2.5 Com s'escalfa l'atmosfera?

 
La superfície del Sol està a uns 5.700 ºC i emet una gamma de radiacions que van des de la ultraviolada fins a la infraroja.

Però del 100% de l’energia que arriba a l’atmosfera exterior només un 47% arriba finalment a la superfície terrestre.
 
La radiació solar es transforma en energia mecànica (L’evaporació de l’aigua genera energia cinètica -vents- i els rius i glaciars generen energia potencial), en energia química (La fotosíntesi transforma el diòxid de carboni i l’aigua en hidrats de carboni, alhora que alliberant oxigen, gràcies a l’energia de la llum solar) i en el contingut calorífic de la Terra.

 

 energia

Figura 6. Com s'escalfa l'atmosfera?. Font: Carrera, E. et al (2000). Tecnologia i Sostenibilitat. Càtedra UNESCO de Sostenibilitat. UPC

 

 

 
 Reflectida  
 
Un 28 % de la radiació és reflectit (i per tant no és absorbida) pel núvols, la pols, la mateixa superfície de la terra i els oceans, i enviat novament a l'exterior. Aques fenòmen s'anomena albedo.
 
 
Núvols i   Pols
 
Un 5% és absorbit pels núvols i la pols
 
 Vapor d'aigua
 
Un 17% és absorbit pel vapor d’aigua i les partícules de l’aire
 
Ozó
 
Un 3% és absorbit per la capa d’ozó
Terr

            

         Un 21% és absorbit per la Terra i es distribueix de forma diferent en funció de la mena de      sòl i el tipus de vegetació
 
Aigua
 
   Un 26% és absorbit per l’aigua del mar. L’aigua té un paper cabdal en el clima de la Terra a través del procés d’evaporació des dels sòls humits i les plantes. Aquesta evaporació ajuda a refredar la superfície terrestres, de la mateixa manera que la suor refreda els nostre cossos en èpoques de calor
 
Plantes
 
Només un 0,2% de l’energia del Sol és aprofitat per les plantes per fer la fotosíntesi, que converteix l’energia solar en energia química.
 

 

 

Podeu veure més informació sobre l'efecte hivernacle clicant aquí.