Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
6 de 7
Contaminació atmosfèrica

2.6 La Radiació terrestre

 

El 47% de la radiació solar que arriba a la superfície del planeta és absorbida pel terra i els oceans (l’energia solar no arriba amb la mateixa força a tots els indrets de la Terra. La que és absorbida prop de l’equador s’escampa a les regions més fredes del globus, transportada pels vents de l’atmosfera i pels corrents dels oceans. Així, l’aire i l’aigua actuen com una gegantina màquina de calor global). Un cop escalfats aquests dos medis, emeten un altra radiació, en la banda de l’infraroig (que té una energia més baixa), que s’anomena radiació terrestre.

Aquesta radiació és altament absorbida per alguns gasos presents a l’atmosfera (diòxid de carboni, vapor d’aigua, metà, etc.), els quals actuen de forma similar a una manta, ja que eviten la pèrdua de calor (les mantes ens permeten aïllar-nos del fred i evitar la pèrdues de la calor natural del nostre cos). Per aquest motiu també se’ls anomena gasos d’efecte hivernacle.

 rad sol terr 2

Figura 7. La radiació terrestre. Font: Carrera et al. (2000). Tecnologia i Sostenibilitat. Càtedra UNESCO de Sostenibilitat. UPC.