Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
7 de 7
Contaminació atmosfèrica

2.7 A què es destina l'energia provinent del Sol?

 

El 47% de la radiació solar que arriba finalment a la Terra es consumeix de la manera següent: un 40% es destina a l’evaporació de l’aigua, només un 0,2% a la fotosíntesi i un 59,8% és absorbit pel terra i els oceans.
 
 
distrib energia 2
Figura 8. A què es destina l'energia provinent del sol?. Font: Carrera, E. et al (2000). Tecnologia i Sostenibilitat. Càtedra UNESCO de Sostenibilitat. UPC
 
 
 
Terra 
 
 
La calor absorbida pel terra és transmesa de maneres diferents segons la cobertura del sòl
(vegetació i tipus de sòl, roca nua, etc.).
 
 
        Aigua   
 
 
La calor es transmet fins a 100 m de fondària gràcies a l’acció de les onades.

Els oceans acompleixen una funció decisiva en el cicle energètic, atès que les transformacions
de fase  són acompanyades de grans canvis latents de calor. L’evaporació, amb el consegüent desplaçament de vapor per l’acció del vent i la condensació posterior, produeix un transport
de calor a través de l’atmosfera.
 
Aquests canvis calorífics són els que, en darrer terme, condueixen el desenvolupament del sistema
de circulació de l’aire per tot el planeta. 
 

 

 

Fins ara hem explicat d’una manera senzilla i bàsica com l’energia del sol entra al planeta Terra. Per aprofundir una mica més sobre això entra al Curs d’ecologia “Conceptes bàsics i paper de l’home en el funcionament de l’ecosfera” realitzat pel Catedràtic de la Universitat de Barcelona d’Ecologia Narcís Prat, i consulta els capítols 2 i 3, veuràs com menys de l'1 % de l'energia que prové del Sol és usada directament per la vida. Val la pena que et fixis també amb els conceptes d’energia exosomàtica i endosomàtica.

També es pot completar aquesta descripció amb la vista a un altra pàgina web de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia política de la Pontificia Universidad Católica de Chile
, tot clicant la opció “Energia en la atmosfera” .