Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 7
Contaminació atmosfèrica

3.1 Fonts de contaminació atmosfèrica

 

Són tots els focus que alliberen substàncies contaminants a l’atmosfera, bé siguin partícules o gasos.
 
Les fonts de contaminació poden ser:
 
a) Naturals
b) Naturals però accelerades per l'activitat humana
c) Antropogèniques

 


 

a) Fonts Naturals: Són les més importants i l’home no pot intervenir-hi per evitar-les
 
 volca islandes    Figura 10. Contaminació produida per un volcà a Islàndia

            Erupcions volcàniques (gasos sulfurosos + CO2 + cendres). Veure video erupció volcà Islàndia
            Incendis forestals naturals (CO2 + cendres)
            Tempestes de sorra
            Aerosols formats per les aigües dels oceans, rius i llacs
            Polinització de les plantes (primavera = al·lèrgies)
            Tempestes de sorra

 
 
b) Fonts naturals, pero accelerades per les activitats humanes: L’home té la possibilitat de prevenció i la limitació de l’emissió si l’activitat humana és més racional.
 
incendi      Figura 11. Imatge d'un incendi forestal
 Font: Planeta ECO

             Incendis forestals provocats per imprudències
             Pols (resultat de l’erosió del sòl, desertització d’origen humà)
             Sega de cereals (conreu intensiu + maquinària pesada)
 

 
 
c) Fonts antropogèniques: L’home pot intervenir-hi de forma eficaç per evitar-la o minimitzar-la.
 
contaminacio transit  Figura 12. Imatge de la contaminació atmosfèrica generat pel trànsit.
 
            Els mitjans de transport
            Processos industrials en general
            Generació de calor i electricitat
            Calefaccions domèstiques
            Activitats agrícoles (metà)