Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
5 de 7
Contaminació atmosfèrica

3.5 Boira fotoquímica

 

La boira fotoquímica produeix irritació de les mucoses, per això origina problemes respiratoris i, en condicions extremes, pot causar malalties greus i, fins i tot, la mort. Els efectes d'aquest tipus de boira es deuen no solament als contaminants primaris (és a dir, els emesos per l'activitat de l'home) sinó molt especialment als contaminants secundaris (és a dir als que es formen com a resultat de les reaccions químiques que es produeixen a l'atmosfera).
 
 
smog
 

Figura 16. Imatge de la ciutat xinesa de Beiging, sense i amb boira fotoquímica o "smog". Font: China for dummies

 
 

Entre aquests contaminants secundaris es troben substàncies com els formols, els aldèhids, l'ozó o els nitrats de peroxiacil, totes elles substàncies formades per reaccions d'oxidació i responsables dels problemes respiratoris i inflamatoris de l'aire urbà contaminat.

Els elements claus de l'smog, a més de les emissions esmentades, són la llum solar, les partícules i els òxids de nitrogen. L'smog es produeix per oxidació dels contaminants primaris i aquesta oxidació es fa sobretot pels radicals oxigen que es produeixen a les reaccions fotoquímiques que tenen com a origen els òxids de nitrogen.
 
A continuació es presenta un esquema molt senzill de la generació dels contaminants secundaris.
 

contm secFigura 17. Font: DMAiH

La boira fotoquímica es produeix durant el dia en moments de forta insolació i quan el trànsit és elevat (molta emissió d'hidrocarburs, per exemple la benzina que s'evapora dels dipòsits dels cotxes i de les benzineres), la generació de contaminants secundaris és màxima a finals del matí o principis de la tarda. Després, en disminuir la radiació solar i anar-se consumint els contaminants secundaris (són compostos inestables) va disminuint la seva quantitat.
 
A la nit, en no haver-hi radiació, va desapareixent l'smog degut als contaminants secundaris i es regenera la situació inicial. A l'endemà recomença el procés.