Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
3 de 3
Contaminació atmosfèrica

4.3 Control de les emissions industrials a Catalunya

 

Les indústries han de realitzar mesuraments reglamentaris d’emissió amb la periodicitat estipulada
 
Cada focus emissor d’una instal·lació ha d’estar condicionat per a la realització de mesuraments d’emissió amb boques de mostreig per a l’extracció de mostra i amb una plataforma d’accés per a treballar-hi, d’acord amb l’Ordre 18 d’octubre de 1976.
 
Les tendències actuals en el camp del control de les emissions industrials a l’atmosfera apunten cap als sistemes de control en continu, que permeten conèixer en temps real els nivells d’emissió d’un determinat focus.
 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya disposa dels instruments següents per al control en continu de les emissions:
 
- Unitats mòbils de control de les emissions industrials, que permeten controlar en continu les emissions de tot tipus d’indústries arreu de Catalunya
 
- Xarxa de control de les emissions industrials (XEAC) que permet rebre al Departament en temps real les dades d’emissió d’una instal·lació que estigui integrada