Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 2
Contaminació atmosfèrica

5. Depuració de gasos

 

La prevenció de la contaminació de l’aire, provinent de fonts industrials s’inicia dins de la fàbrica o planta. No és necessari haver de dependre de dispositius de neteja dels gasos i de xemeneies altes de descàrrega a fi de reduir les emissions i dispersar i diluir les substàncies perjudicials a concentracions tolerables a nivell del sòl, quan el control del procés i del sistema sigui efectiu en evitar la formació i descàrrega dels contaminants a l’aire, és a dir s’hauran de comprovar els següents punts:
 
1. Substitució del combustible
 
2. Canvis en el procés
 
3. Pràctica operatòria bona
 
4. Reubicació de la font
 
5. Clausura de la font
 
6. Neteja dels gasos
 
7. Dispersió
 
 
Finalment, es pot arribar a la conclusió de que és necessari un equip de neteja dels gasos.