Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
Contaminació atmosfèrica

7. Activitats

 

Activitat 1
 
 
Fer grups de 5 persones, cada persona ha de llegir 10 preguntes del document: "50 preguntes i respostes sobre comerç de drets d'emissió".

Cada membre del grup ha d’explicar a la resta de companys el que ha llegit i entés d'aquestes 10 preguntes i per tant amb el treball de tots els membres del grup es contruirà de forma cooperativa el coneixement d'aquest tema.
 
Per avaluar l’activitat, tots els membres del grup -de forma individualitzada- han de respondre a un qúestionari que prepararà el professor/a amb 10 preguntes triades a l'atzar de les 50 que inclou el document abans citat.