Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
0 de 2
Contaminació lumínica

2. Conceptes bàsics de luminotècnia

 
Per estudiar la contaminació lumínica, com també per caracteritzar noves làmpades que compleixin la normativa actual, és molt important conèixer les unitats utilitzades per mesurar la llum.
 
Possiblement, els conceptes bàsics més importants que cal conèixer són:
 
— El flux lluminós.

— La intensitat lluminosa.

— La il·luminació.

— La luminància.
 
El mesurament, el control i les aplicacions relatives a la llum són les àrees que estudia la luminotècnica. El mesurament, en l’àrea de la luminotècnia, té en compte la manera com l’ésser humà percep les radiacions lluminoses, és a dir, l’espectre de longituds d’ona a què l’ull humà és sensible, que és al voltant dels 555 nm.