Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
1 de 3
Contaminació lumínica

4.1. Il·luminar correctament

 
Cal il·luminar sempre de dalt a baix. Si això no és possible, cal orientar els focus per evitar que enviïn llum per sobre l’objecte o l’edifici que es vol il·luminar.[3] Per aconseguir-ho, cal utilitzar els llums adequats. L’element principal dels llums és el pàmpol, que és el dispositiu format per elements opacs o translúcids, de formes distintes (campana, fanal, globus, piramidal, etc.).
 
fig 6

Figura 6.

 
fig 7
 

Figura 7.

 
Els tipus de pàmpols que més contaminen són els globus totalment oberts i que durant tants anys hem vist en moltes ciutats. Aquests globus emeten el mateix flux lluminós en totes direccions, de manera que malgasten gran part de la llum; per això es recomana que s’utilitzin globus amb l’hemisferi superior opac i amb reflector.
 
fig 8
 

Figura 8.

 
fig 9
 

Figura 9.

 
A l’hora d’escollir el tipus de pàmpol, cal tenir en compte el valor del flux de l’hemisferi superior (FHS). La normativa catalana recull en una taula els percentatges màxims en funció de la zona de protecció.
 

Taula 5. Percentatges màxims de FHS instal·lat d’un pàmpol d’un llum.[2]

taula 5

 
Per tenir una guia de quins valors d’FHS es consideren tolerables en funció del tipus de llum i via, l’Oficina Tècnica per a la Protecció de la Qualitat del Cel (OTPCC) de l’Institut d’Astrofísica de Canàries proposa els valors següents:[4]
 
Enllumenat d’ús viari                                        % FHS ≤ 0,2
Enllumenat d’ús viari                                        % FHS ≤ 1,5
Enllumenat d’ús en zones de vianants                % FHS ≤ 2
Enllumenat d’ús ornamental                              % FHS ≤ 5
 
També cal apantallar tots els llums; per fer-ho, disposem de tres tipus de pantalles:[4]
 
o Asimètrica: incrementa el 25 % el nivell d’il·luminació.
o Reflectora: aprofita tota la llum.
o Protectora: envia la llum 20 graus per sota de la línia l’horitzontal.
 
Per tant, és important instal·lar els llums sense inclinació, amb vidre de tancament pla, amb una bona pantalla, totalment reflectora, que no s’embruti ni s’alteri i que impedeixi la visió directa de la bombeta perquè no enlluerni.[4]
 

fig 10

Figura 10. Llums contaminants.[6]

 fig 11

Figura 11. Llums no contaminants.[6]