Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 3
Contaminació lumínica

4.2. Tipus de làmpada

 
Hi ha diferents tipus de làmpades: de vapor de mercuri, de vapor de sodi d’alta pressió, de vapor de sodi de baixa pressió, d’halogenurs metàl·lics, incandescents, incandescents halògenes i fluorescents.
 
Diferenciem un tipus de làmpada d’un altre pel color de llum que fan. Les de vapor de mercuri es caracteritzen per una llum blanca, mentre que les de vapor de sodi es caracteritzen per una llum d’un color groc o taronja. És aquest color ataronjat el que fa que la gent tingui la sensació que les làmpades de vapor de sodi il·luminen menys que les de vapor de mercuri, però això no és així: les làmpades de vapor de sodi ens permeten, amb menys consum, tenir el mateix nivell d’il·luminació que les de vapor de mercuri.
 
Les làmpades de vapor de mercuri i les d’halogenurs metàl·lics són les més contaminants i les menys eficients, mentre que les de vapor de sodi són les menys contaminants i alhora les més eficients. Per això, la normativa recomana que s’utilitzin làmpades de vapor de sodi, tal com s’observa a la taula següent.

 

Taula 6. Tipus de làmpades segons l’indret en què estan situades.[2]

taula 6 

VSBP: vapor de sodi de baixa pressió.           VSAP: vapor de sodi d’alta pressió.

 
Les làmpades d’halogenurs metàl·lics, tot i que són tan contaminants com les de vapor de mercuri, consumeixen menys que les de vapor de sodi; és per això que en algun cas concret i ben justificat es permetria utilitzar-les, tot i que no és recomanable.
 
Avui en dia s’està incrementant també a l’enllumenat públic l’ús dels LED.