Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
3 de 3
Contaminació lumínica

4.3. Apagar els llums quan no siguin necessaris

 
Tot i que sembla molt lògic apagar els llums quan no es necessiten —una pràctica que pot ser habitual a casa amb l’objectiu de reduir la despesa—, en l’enllumenat públic algunes vegades no es fa, de manera que veiem llums encesos quan encara és de dia o bé llums encesos durant tota la nit quan no són necessaris; per exemple, els llums que il·luminen monuments, cartells publicitaris o bé rètols de comerços.
 
Per ajustar l’encesa i l’apagada disposem de diferents sistemes:[5]
 
Cèl·lules fotoelèctriques: generen les ordres d’encesa i d’apagada segons la lluminositat ambiental.

Rellotges astronòmics: generen les ordres de maniobra d’encesa i d’apagada a unes hores predeterminades.

Sistemes de regulació del flux lluminós: si en els períodes de baixa exigència reduïm el nivell d’il·luminació al que és necessari per a les noves condicions, obtindrem un estalvi energètic, ja que la potència necessària serà inferior.
 
Tipus:

• Apagada parcial: es tracta de disminuir el nivell d’il·luminació desconnectant alguns punts de llum.

• Equips auxiliars de doble règim: permeten que la làmpada treballi en condicions per sota de les nominals per mitjà d’una doble inductància, condensadors addicionals, relés de comandament, etc.

• Reguladors-estabilitzadors a la capçalera: són equips que permeten regular la tensió de tota la línia de subministrament de l’enllumenat.