Accions del document
Inici Index     Anterior Següent
2 de 3
Contaminació lumínica

5.2. Anàlisi i valoració de la informació

 
Una manera fàcil d’analitzar la informació és plasmar-la en taules. D’aquesta manera, elaborem una primera taula amb totes les connexions de servei del municipi i informació addicional, i una segona taula amb tota la informació referent als llums. A continuació se’n pot veure un exemple.

Taula de connexions de servei:
 
taula connexions
 
És important tenir la informació ben organitzada; per això s’indica la zona, el número de connexió i la ubicació, i en aquest exemple, a més a més, es relaciona amb el plànol, cosa que ens permet visualitzar què estem estudiant. De cada connexió s’avalua el sistema d’encesa, si en té o no en té, i si en té, de quin tipus és. Si porta regulador de flux, també s’analitza què farà perquè durant certes hores de la nit disminueixi el nivell d’il·luminació, quan no és necessària una il·luminació del 100 %.
 
Taula de llums:
 
taula llums
 
Quan ja tenim la llista de totes les connexions instal·lades, aleshores establim la relació de tots els llums que depenen de cadascuna per valorar si són correctes o no.
 
Valorem, doncs:

• El tipus de làmpada. Considerem correctes les làmpades de vapor de sodi.

• Potència de la làmpada. Amb làmpades de vapor de sodi no cal superar els 125 W per obtenir un bon nivell d’il·luminació. Amb una làmpada de vapor de sodi es pot aconseguir el mateix nivell d’il·luminació que una làmpada de vapor de mercuri d’alta pressió, i amb la meitat de potència. Per això a vegades hi ha làmpades de vapor de sodi amb una potència de 250 W quan amb una de 125 W n’hi hauria prou, perquè s’ha canviat un tipus de làmpada per un altre però s’ha deixat la mateixa potència.

• L’FHS. En la majoria de casos sabem l’FHS que emet una làmpada perquè l’industrial ens la proporciona; en aquest cas, cal comparar-lo amb la taula de la normativa per determinar si és correcte o no.

• El tipus de suport. Cal recollir també aquesta informació perquè moltes vegades els llums estan situats a unes alçades innecessàries, cosa que malgasta molta llum. Per valorar, però, l’alçada correcta ja ens endinsaríem en la necessitat de desenvolupar un projecte nou d’enllumenat